23
APR
2018

Tidigare stängning den 16/5

Till alla vårdnadshavare på UES,

Vi har på skolan tagit beslut att delta i ett forskningsprojekt om IBIS – Inkluderande Beteendestöd I Skolan. Detta projekt bedrivs vid Uppsala Universitet och sker i samverkan med några skolor i Uppsala kommun, både kommunala och fristående. Detta är ett tre-årigt projekt som syftar till att individanpassa undervisningen, minska beteendeproblem och förbättra lärandet. Projektledare är forskaren Martin Karlberg.

Uppstart av projektet sker den 16 maj med en föreläsning för all personal mellan kl.15.30-17.00. Detta innebär att vi behöver stänga fritids denna dag redan kl.15.00. Vi ber om ursäkt för det besvär som detta medför för er, men hoppas på er förståelse då vi har svårt att lösa öppettiden på annat sätt. Vi ber också särskilt om hjälp att hämta era barn i tid denna dag, så personal hinner till Universitetsaulan.

Tack på förhand!