13
JAN
2017

Rektors månadsbrev – januari

God fortsättning på 2017!

Så var alla helgerna över och en ny termin har precis satt igång!
Vi kick-startade terminen med en studiedag i måndags med Petter Marklund, en föreläsare och utbildare från skol- och utbildningsföretaget Magelungen som utbildade oss i ämnet lågaffektivt bemötande. Intressant, spännande och tankeväckande på många sätt! Vi älskar att lära oss mer och att ständigt utveckla oss själva och vår verksamhet!

Vårterminen 2017 drar igång utan några större förändringar, vare sig i personalgruppen eller bland våra elever. Några har lämnat oss och några har kommit nya till oss. Varmt välkomna till er som är nya på Uppsala Enskilda Skola!

I höstas startade vi upp ett föräldraråd här på skolan. Tolv föräldrarepresentanter sitter med i gruppen som tillsammans med mig och Lucio Firpo träffas två gånger per termin. Föräldrarepresentanterna har enats om att inför varje råd maila ut till “sin” klass föräldrar för att ge möjlighet att kommentera på ärenden vi ska ta upp eller ställa frågor om sådant man funderar över. De minnesanteckningar som förs vid varje möte läggs ut på hemsidan under fliken “Om skolan”, och i rubriken “Föräldraråd”. Nästa möte kommer att äga rum den 16 februari.

På hemsidan lägger vi också ut information om bygget som pågår strax bakom vår skola, “Hubben”. Bygget påverkar oss i olika omgångar, mer i början då stora lastbilar trafikerade vår utfart. Även annan information lägger vi ut på hemsidan som vi försöker hålla så uppdaterad som möjligt. Gilla även vår Facebook-sida där vi också lägger ut uppdateringar och bilder på sådant som vi gör under skoldagar och lov.

I en skola med många barn tappas det bort kläder i ganska stor omfattning. De kläder som vi hittar men som vi inte hittar en ägare till, läggs i en upphittat-låda på plan 1. Den har tenderat att svämma över ganska snabbt med både kläder och skor. Vi kommer fortsättningsvis att sätta upp information i slutet av varje månad, sista måndagen i varje månad, med uppmaning om att titta efter om man hittar något där som saknas hemma i garderoben. När veckan är slut kommer vi att packa ihop de kläder som är kvar och skänka dessa till Röda Korset.

Efter gröna och varma helger, önskar jag mig en vintrig och kall januari så att vi får åka skridskor, bygga snögubbar och leka i snön!

Med vänliga hälsningar, Malin Olsson