Ställ dig i kö hos oss

Välkommen till Uppsala Enskilda Skolas kösystem.
För att anmäla ditt barn till vår skola (förskoleklass – åk5) så kontaktar du vår administratör på mailadressen som finns längst ner på sidan.

Köplacering avser förskoleklass om inget annat anges i köanmälan. Vill man kvarstå i kön för byte under senare årskurser ska en återanmälan göras innan den 1/10 året då barnet börjar förskoleklass. Om köanmälan görs senare än så går den tidigare kötiden förlorad.

OBS! Detta gäller ej då man sökt UES i första hand men inte kommit in, då behåller man sin plats i kön oberoende av återanmälan.

Detta gäller från och med skolvalet 2019.

Personuppgifter
För att kunna administrera ditt barns köplats krävs att du lämnar person- och adressuppgifter för ditt barn samt att du anger kontaktuppgifter till dig som vårdnadshavare.

Elever med skyddad identitet
Vårdnadshavare med barn som har skyddad identitet måste ta kontakt med skolan på telefonnummer 073-531 01 86, för att på så sätt ansöka om köplats.

Urvalsprinciper
Om det inte finns plats för alla sökande till våra klasser tillämpar Uppsala Enskilda Skola i första hand urvalsprinciperna syskonförtur och förtur för barn som går på Liten Lär småbarnsskola vid tidpunkten för antagningen. I andra hand hanterar vi urvalet utifrån kötid.
Syskonförtur innebär att förtur ges till barn som har syskon som går på Uppsala Enskilda Skola vid tidpunkten för antagningen.

För övrig information om ansökan, köer och antagning hänvisar vi till vår administratör Anne Svensson; anne@uppsalaenskildaskola.com