Skoldagen

Skoldagen börjar för samtliga årskurser kl 08.15. Har man fritidsplats kan man komma till skolan 07.00. Dagen inleds med hela skolan läser, de som inte kan läsa själva blir lästa för. Därefter pågår lektioner till kl 09:30-10:00 då samtliga klasser har 30 min rast, fördelat på högläsning och uterast. Under uterasten finns alltid vuxna ute tillsammans med barnen. Från 10:00-10:30 och fram till lunch är det lektioner.

Lunch
Barnen äter i tre matlag, kl 11:00, 11:40 och kl 12:10. Vår mat lagas av Campus by Eatery. Varje dag serveras en varmrätt,grönsaker,bröd,smör och mjölk. I matsalen ska det vara lugn och ro, minst två vuxna finns med vid lunchen. Man sitter kvar vid bordet tills husmor ger klartecken att gå ut på rast. Lunchrasten inklusive matstunden är 60 min. Se matsedel här.

Precis som på den tidigare rasten finns det alltid vuxna ute tillsammans med barnen. Efter lunch fortsätter lektionerna under eftermiddagen.