18
NOV
2016

Litteraturtema – Roald Dahl

För att uppmärksamma att författaren Roald Dahl skulle fylla 100 år i år arbetar skolan med ett litteraturtema kring Dahls böcker.

I årskurs 3 läser eleverna boken ”SVJ” och har ritat sig själva som jättar med texten ”Om jag var en jätte skulle jag….”
Klassen har även diskuterat ämnet ”Vad är en dröm?” utifrån en tankekarta.

 

Åk 3 - Roald Dahl