29
APR
2016

Litteraturtema ”Lennart Hellsing”

Under de två senaste veckorna har hela skolan arbetat med ett litteraturtema om Lennart Hellsing. Bland annat har eleverna läst böcker av Hellsing, skrivit dikter, arbetat med rim och ordklasser, illustrerat bilder samt haft sångstunder med sånger av Hellsing.
Här nedan finns ett axplock av det arbete som varit på skolan.

 

Foto 2016-04-29 15 31 31

Rimdikt med tillhörande bild

 

Foto 2016-04-29 15 33 16

Texter med inspiration från Lennart Hellsings ABC-bok

 

Foto 2016-04-29 15 34 14

Krakel Spektakel

 

Foto 2016-04-29 15 34 35

Hellsingmatematik

 

"Hellsingland"

”Hellsingland”

 

Foto 2016-04-29 15 37 05

Inre bilder utifrån boken Daniel Doppsko

 

Foto 2016-04-29 15 37 41

Gemensam dikt

 

Foto 2016-04-29 15 40 15

Sortera ordklasser