19
NOV
2017

Läxpolicy UES

Läxpolicy UES

 

Skollagen 3 kap. 3 §  
“  Alla barn och elever skall ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande  (…) för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. “

“ Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

Mot bakgrund av  ovanstående citat ur Skollagen har vi på Uppsala Enskilda Skola enats om att ha läxor vid behov med utgångspunkt i följande tankar:

– Vi ser att det finns en del moment/kunskapsmål i skolan som uppnås genom regelbunden träning, t ex automatisering av läsning, reflekterande kring läsning och befästning av tabeller av olika slag i matematik. Den tid som krävs för att bli t ex en säker läsare och säker inom tabellerna ryms inte alltid inom skolans ram utan kräver en insats utöver den tidsram vi har att förfoga över.

– Vi ser också att en del elever behöver mer tid och fler återkommande tillfällen för att befästa vissa moment, och ser därför att läxan kan komplettera det arbete som sker i skolan.

– Vi ser vidare att läxan kan komplettera och förbereda för det arbete som sker i skolan i syfte att stimulera elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås och som får ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

– Utgångspunkten för arbete med läxor är att läxan alltid skall vara känd för eleverna innan den går hem samt att den följs upp i skolan på olika sätt, utifrån arbetssätt och innehåll.

– Vi är medvetna om att veckan kan vara fylld med andra aktiviteter för våra elever, och därför ger vi ofta/generellt läxor under ett längre tidsintervall,  ibland upp till en vecka. Detta för att göra det möjligt för er att sprida ut läxläsningen på flera dagar alternativt under de dagar som passar familjen bäst.

 

Mvh
Ledningen på Uppsala Enskilda Skola