04
OKT
2018

Informationskvällar inför skolvalet 2019

Tiderna för informationskvällar inför skolvalet 2019:

Tis. 27/11 kl.18-19.30 och Ons. 9/1 kl.18-19.30.

 

Ang. kösystemet på UES:

Köplacering avser förskoleklass om inget annat anges i köanmälan. Vill man kvarstå i kön för byte under senare årskurser ska en återanmälan göras innan den 1/10 året då barnet börjar förskoleklass. Om köanmälan görs senare än så går den tidigare kötiden förlorad.

OBS! Detta gäller ej då man sökt UES i första hand men inte kommit in, då behåller man sin plats i kön oberoende av återanmälan.

Detta gäller från och med skolvalet 2019.