08
MAJ
2017

Information kring ändrade regler – fritids

Ändrade regler för barn till föräldralediga och arbetssökande

Från och med 1 augusti 2017 upphör rätten till fritidshem för barn till föräldralediga och arbetssökande.

Tiden då barnet är i skolan anses vara tillräcklig för att du som är arbetssökande ska ha tid att söka nytt arbete och för att ditt barn ska kunna bibehålla sina sociala kontakter.

Den ändrade rätten till fritids gäller dig som söker till fritids från och med höstterminen 2017. Barn som redan har en plats på fritids får gå kvar.

  • Det kan alltså bli så att syskon som kommer ny till skolan kan bli utan fritidsplats medan äldre syskon har möjlighet att behålla sin plats.

 

  • Har du ett barn född 2011 måste fritidsansökan göras snarast även om eleven fått sin skolplats beviljad.

 

  • När ditt barn går i åk 3 eller 4 måste ny ansökan göras om behov av fritids i åk 4 eller 5 finns.

 

  • Tänk på att ansökan måste komma in i god tid för hantering av kommunen, 1 augusti upphör platsen om den inte är hanterad och beviljad. Båda du och barnets andra vårdnadshavare måste acceptera erbjudandet om plats på fritids för att det ska gälla.

 

  • Om ditt barn inte har fritidsplats så måste hen hämtas när skoldagen enligt schemat är slut. Elever utan fritids har inte möjlighet att äta mellanmål.

 

Frågor får ni gärna maila till mig: anne@uppsalaenskildaskola.com