Föräldraråd

Det är viktigt att skolan och hemmet har ett nära samarbete; därför strävar vi efter att ha ett aktivt och engagerat föräldraråd på Uppsala Enskilda Skola. Att engagera sig i ett föräldraråd är ett bra sätt att få inblick skolans verksamhet. Representationen i föräldrarådet ska spegla skolans verksamhet i så stor utsträckning som möjligt.

Syfte

Föräldrarådet ska vara ett samarbetsorgan och en länk mellan vårdnadshavare och skolan. Ett forum där man kan komma med ideér om vad som kan skapa goda förutsättningar för skolans utveckling. Föräldrarådet ska verka för hela verksamheten, ej enskilda fall. Föräldrarådet är rådgivande, ej beslutande.

Uppgift

Föräldrarådets representanter har som uppgift att på föräldramöten informera om föräldrarådet samt fånga upp frågor, synpunkter och idéer samt ta med sig dessa till föräldrarådet för bearbetning. Föräldrarådet ska undvika att behandla frågor, synpunkter etc. som bättre riktas mot klasslärare, fritidspersonal eller övrig personal. Återkoppling från föräldrarådet sker via protokoll som läggs ut på hemsidan.

Protokoll: